Bra att veta när du bor hos oss

 

 • Biltrafik är ej tillåten inom campingområdet
  mellan 23.00 - 6.00

 • Nattro råder efter 23.00

 • Mopedåkning och bollsparkning på
  campingområdet är förbjudet.

 • Vattenposter, servicebyggnader och
  sopcontainrar är förbjudna lekplatser.

 • Containrarna innehåller bekämpningsmedel,
  plocka därför ej flaskor och burkar ur dem.

 • Hundar ska vara kopplade och rastas
  utanför campingområdet.

 • Att slå ut vatten på marken är förbjudet.

 • Spillvatten och latrin tömmes på
  särskild anvisad plats.

 • Endast ett tält eller husvagn får sättas
  upp på varje inrutad plats.

 • Plats eller husvagn får ej hyras ut i
  andra hand utan ny bokning.

 • Elvärme i förtält är förbjudet.

 • Håll avståndet till grannen.

Den som inte rättar sig efter föreskrifterna avvisas från platsen.